Sostenibilitat - Turismon

CONTACTE

Sostenibilitat

1. Turismon, una agència de viatges sostenible

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats específicament a la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, Turismon es compromet a dur a terme una gestió sostenible de les seves activitats, mitjançant l’adopció de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres activitats.
En aquest mateix sentit, la nostra empresa ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts a l’adhesió BIOSPHERE.

Així mateix, ens comprometem a motivar i formar el nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals a l’entorn i participar en activitats externes, i a informar tant internament com externament sobre els avenços i actuacions de l’empresa.

Una de les nostres metes principals és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i ambiental, així com en la satisfacció del client; ja que el nostre objectiu principal és poder-te atendre d’una forma personal, perquè gaudeixis més i millor de la destinació. Per això, també, oferim experiències a mida i en grups reduïts per aconseguir un menor impacte, però una major satisfacció; i alhora treballem amb productors locals, per beneficiar als diferents agents del territori i oferir una experiència més autèntica i personalitzada.
Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en tots dos casos nous objectius de sostenibilitat.

Així doncs, el nostre pla de sostenibilitat es basa en 3 eixos que estan interrelacionats: mediambiental, social i econòmic.

la sostenibilitat ambiental a turismonla sostenibilitat economica

2. Els nostres valors

A Turismon som conscients de la importància que té el factor humà en l’experiència turística i per a mantenir els nostres clients satisfets. Per això, l’equip de Turismon és format per persones enamorades i compromeses amb el territori i que comparteixen els següents valors:

3. Certificats com a Biosphere:

Turismon va rebre el passat maig la certificació Biosphere després d’haver verificat que les pràctiques sostenibles s’estan implementant d’una manera correcta. És, doncs, una garantia que l’entitat compleix amb els compromisos de responsabilitat.

turismon Certificats com a Biosphere:

4. ODS:

Des de Turismon entenem que les empreses tenen un paper clau, essent uns actors principals i motors de canvi pel futur. Per això, ens alineem amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides per assolir uns objectius de turisme responsable. Aquests objectius van des de l’eliminació de la pobresa fins al canvi climàtic, l’educació, etc.

ods

 

Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món

Essent un dels sectors econòmics amb majors dimensions i amb un creixement més ràpid, el turisme es troba en una bona posició per potenciar el creixement econòmic i desenvolupament a tots els nivells i aportar ingressos a través de la creació de treball. El desenvolupament del turisme sostenible pot vincular-se amb la reducció de la pobresa, l’apoderament de dones i joves i els petits negocis.

A Turismon participem en Crowdfundings per ajudar a empreses locals i petits negocis que necessiten subvenció en moments específics, però que volem que segueixin la seva activitat tot i els obstacles, com és el cas de la pedregada històrica de la Bisbal d’Empordà que ha afectat vàries granges amb les quals treballem.

Objectiu 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible

El turisme pot estimular la productivitat agrícola tot promovent la producció, ús i venda de productes locals a la cadena de valor. A més, el creixement dels ingressos de l’agroturisme pot convertir l’agricultura en resilient i aportar valor a l’experiència turística.

A Turismon treballem amb petits productors ecològics, però que garanteixen un producte de qualitat i una experiència única.

Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats

La contribució del turisme al creixement econòmic i el desenvolupament també poden tenir un efecte col·lateral amb la salut i el benestar. De fet, l’entrada de divises i impostos procedents del turisme es pot reinvertir en atenció i serveis de salut que tinguin com a objectiu millorar la salut i prevenir malalties.

A Turismon posem en valor productes locals, de temporada i ecològics, que garanteixen una millor qualitat, més gust, més saludables i nutritius i que respecten el medi ambient.

Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom

Per tal que el turisme prosperi cal que els treballadors estiguin formats i siguin competents. El sector turístic pot aportar incentius per invertir en educació i formació professional sobretot a dones, joves, persones amb necessitats especials, etc., ja que el turisme és inclusiu i promou la tolerància i la pau.

A Turismon acollim estudiants en pràctiques per formar-los com a professionals del turisme durant els seus estudis de grau i màster.

Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes

El turisme pot empoderar a les dones de múltiples maneres, sobretot mitjançant la provisió de llocs i oportunitats de treball. El turisme pot servir per alliberar el potencial de les dones i ajudar-les a participar plenament.

A Turismon, més d’un 50% de les experiències que s’ofereixen són gestionades per dones, fruit dels seus propis projectes.
Objectiu 6: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones

L’ús eficient de l’aigua en el sector turístic, juntament amb mesures de seguretat apropiades, gestió d’aigües residuals, control de la contaminació i eficiència tecnològica, poder ser clau per conservat aquest recurs,

A Turismon hem creat una infografia per conscienciar sobre la necessitat de ser responsable i fer un ús eficient dels recursos, ja sigui durant els viatges com durant el dia a dia.

Objectiu 7: Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones

Sent un dels sectors que requereix una elevada aportació energètica, el turisme pot accelerar la transició energètica.
A Turismon treballarem en l’àmbit de la consultoria i acompanyament empresarial al sector turístic per tal de desenvolupar plans d’eficiència energètica i projectes enginyeria.

Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

El turisme és una de les forces motrius del creixement mundial i crea, a Catalunya un 14% de l’ocupació. Per tant, donar accés a oportunitats de treball decents en el sector i la societat permeten beneficiar la millora de les capacitats i el desenvolupament professional.

A Turismon vetllem per la satisfacció dels nostres clients però també dels nostres treballadors. Els horaris flexibles possibles gràcies al teletreball, permet que hi hagi una millor conciliació familiar i productivitat laboral.

Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació

El desenvolupament del turisme necessita infraestructures públiques i privades de qualitat i innovadores i és necessari que els governs renovin les infraestructures i modernitzin les indústries per tal que siguin més sostenibles i eficients i atreguin turistes i fonts d’inversió estrangers.

A Turismon col·laborem amb l’empresa Impulso Energia per executar projectes d’energies renovables; en concret, en gestió i tractament d’aigües i energia solar fotovoltaica en el sector turístic.

Objectiu 10: Reduir la desigualtat en i entre els països

El turisme pot ser una eina de progrés comunitari i reducció de les desigualtats si s’involucra a la població local i a tots els agents. A més, pot contribuir a la renovació urbana i al desenvolupament rural tot reduint els desequilibris i desigualtats.

A Turismon treballem amb petits productors locals per tal de contribuir al desenvolupament rural i donar a conèixer els productes regionals, com recuit, vi, oli d’oliva, etc.

Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Les ciutats han d’estar condicionades pels ciutadans i també pels turistes i el turisme sostenible té capacitat per millorar les infraestructures urbanes i accessibilitat universal, preservar el patrimoni, etc. En general, el turisme pot convertir les ciutats en més intel·ligents i verdes que millorin la satisfacció dels turistes i residents.

Des de Turismon es participa activament en el Pla de Sostenibilitat Turística del Baix Empordà per representar els diversos actors de la regió i vetllar pel benestar tant dels visitants com dels residents i per aconseguir que el Baix Empordà esdevingui inclusiu, segur, resilient i sostenible en tots els eixos.

Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Si el sector turístic adopta pràctiques de consum i producció sostenibles, pot tenir un paper significatiu en la transició cap a la sostenibilitat.

A Turismon hem digitalitzat els nostres processos per reduir temps i residus.

Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest.

El turisme és un dels sectors que més impacta en el canvi climàtic, però alhora se’n veu afectat. Per això és important que el turisme sigui capaç d’abordar aquests reptes tot reduint el consum d’energia, utilitzant fonts renovables, etc.

A Turismon hem creat una infografia per conscienciar sobre la necessitat de ser responsable i fer un ús eficient dels recursos, ja sigui durant els viatges com durant el dia a dia.

Objectiu 14: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.

El turisme de costa i marítim depèn dels ecosistemes marins i el desenvolupament del turisme pot ajudar a conservar i preservar els ecosistemes marins fràgils i pot servir com a vehicle per promoure l’economia blava.

A Turismon oferim experiències amb pescadors locals per acostar la vida d’aquests treballadors als visitants, informar-los sobre les bones pràctiques pesqueres i així crear consciència sobre la necessitat de protegir i conservar els mars i oceans.

Objectiu 15: Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat

Gaudir de paisatges, boscos i de la biodiversitat és una de les principals raons per les quals els turistes visiten un destí. I el turisme sostenible pot ajudar a la conservació, respecte i preservació dels ecosistemes.

A Turismon oferim experiències didàctiques com la visita a granges de l’Empordà per donar a conèixer la importància del sòl i els microorganismes que hi viuen per tal que els ecosistemes funcionin.

Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

El turisme és fruit de la trobada entre persones de contextos culturals diversos, per això és un sector que pot fomentar la tolerància i pau entre cultures i religions.

A Turismon rebutgem qualsevol mena d’injustícia, violència o discriminació per part dels proveïdors i clients.

Objectiu 17: Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Degut a la seva naturalesa intersectorial, el turisme pot reforçar les associacions publicoprivades i involucrar els diversos agents per treballar conjuntament i assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Sens dubte, la cooperació i associacions publicoprivades són necessàries i essencials pel desenvolupament del turisme.

A Turismon, conjuntament amb l’Associació de guies de Girona (Girona Guide Services), hem creat una ruta anomenada “Girona en clau ODS”, pensada sobretot per escoles. Es tracta d’una visita guiada a la capital gironina en la qual es relacionen 17 punts de la ciutat amb els 17 ODS. La idea és donar a conèixer els ODS entre la comunitat.

5. Els nostres clients:

Viure i viatjar de manera sostenible i responsable és possible i, per això, a Turismon et donem alguns consells fàcils d’aplicar durant el viatge i durant el teu dia a dia. Si sumem les nostres petites accions aconseguirem que el turisme tingui un impacte positiu.

6. Els nostres proveïdors:

Per tal de complir amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, des de Turismon:


Per qualsevol dubte:
+34 619 335 848